RESERAPPORTER

Det har under årens lopp skapats reserapporter av olika slag. Personliga resebrev från besök i olika länder. Denna lista kommer att utökas med tiden allt eftersom nya resor görs och gamla resebrev hittas i byrålådorna.

TRANSIBIRISKA JÄRNVÄGEN 2002 ( Ryssland, Mongoliet och Kina)

Del 1

Del 2

 

ARGENTINA/CHILE

(2003)

ARMENIEN

(2008)

 

FILIPINERNA

(2007)

 

KINA

(1997-2013)

 

LIBYEN

(2006)

 

TURKIET

(2013)