KINA

Kina är ett av de länder vi besökt mest. I jobbet såväl som på fritid. Två projekt inom Lantmäterisektorn 1995-98 och 2002 – 2005 i Hebeis provinshuvudstad Shijiazhuang gjorde att ett 20-tal arbetsresor skedde dit.

Artikel från Lantmäteriets tidning Höjdpunkten nr 10 1997 ger en ”vardaglig” bild av Kina.

Ett privat projekt 2005, där vi var några Hamrångebor som sökte upp en stad (IchowFu; numera Linyi i Shandongprovinsen) där en missionär Anna Larsson, bördig från Hamrånge verkat som läkarmissionär under 1890-talet. Den resan skapade kontakter med staden som resulterade i ett par turistresor 2008 och 2010. Ännu en resa planeras i oktober 2013. (Se researrangemang)

I mars 2013 gjorde vi en spännande tur till sydvästra Kina med flera udda resmål.

Se hela resebeskrivningen!