Fast Find funktionstestas vid Kaitumstugorna

Personal Location Beacon - En nödsändare för privat bruk som fungerar över hela världen.

Vi skaffade 2010, efter tips av en flygare, en nödsändare som kan innehas av en privatperson och med vars hjälp man kan sända nödsignaler var helst man befinner sig i världen. Tidigare har det varit något enbart för flyget. Förutom inköpskostnad (ca 3000:-) inga ytterligare avgifter. Man registrerar sig hos sin nationella räddingsmyndighet, då de förutom personliga uppgifter får en unik ID för just den PLB man har. Den består i princip av en GPS som när man trycker på nödknappen sänder sitt unika ID + positionen. Signalen fångas upp och räddningsaktionen kan vara igång så fort man fått en bekräftelse på att den person som det utsända ID:et indikerar kan tänkas befinna sig å sänd position. Man anger två personer och alla deras kontaktuppgifter som ska kunna göra den bedömningen, exvis. anhöriga.

Vi fann det vara en utmärkt lösning på problemet att vandra i "otäckt land" (mobil-tel-mässigt) vilket kan vara förenat med risk att bli liggande utan räddning i dygn annars. Det behöver ju inte vara några avancerade vandringar man gör, olyckan kan alltid vara framme.

Läs informationen från PTS

Maila gärna om du har någon fråga till oss: curt.carlsson@telia.com