Researrangemang 

KINA

Resorna sker i samarbete med

www.Kinalotsen.se

Researrangemangen är inte längre schemalagda utan vi kan ordna om ett tillräckligt intresse finns (min 10 personer). Då skräddarsyr vi enligt önskemål i samarbete med Kinalotsen

Nedan finns info om resor som gjorts

"I Anna Larssons fotspår"

Shandongprovinsen

Genom kontakter som knöts 2005 och som har sin upprinnelse i att en läkarmissionär Anna Larsson från Hamrånge verkade i Ichowfu under 1890-talet, har vi unika möjlighter att besöka denna föga besökta provins, trots dess centrala minnemonument, inte minst Konfucius hemstad Qufu  

Denna resa har vi gjort några gånger och kan anpassas efter önskemål

En annan skräddarsydd resa gick i mars 2013:

En resa i södra Kina med cykel, bambuflotte, ånglok och till fots mellan avlägsna byar i nära möten med människor. Ångtåget gick till en stad där tiden stannade 1958

Genomfördes 10-26 mars 2013, läs rapporten!

Läs om tidigare resor till Shandong!:

Senaste resan dit gick i april 2010 och hade samma upplägg som den i höst. Rapport från den resan finns att läsa här. 

En annan skräddarsydd resa gick till Shandong i september 2008! En rapport från den resan finns att läsa här.

    

Skriv en rad till curt.carlsson@telia.com 

eller ring 070-6183232

Resorna sker i samarbete med researrangören Kinalotsen

på dess hemsida finns också mycket allmän Kinainformation

 www.kinalotsen.com

-----------

Adress: NENCA, Lindövägen 6, 817 30 Norrsundet

Telefon: 070-6183232

E-mail: curt.carlsson@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sjukhus Anna Larsson var chefsläkare för 1893-97

Samma sjukhus entré 2010, då provinsens största-